กระจกระหว่างห้องน้ำกับห้องนอนมักเป็นปัญหาใหญ่ที่สร้างความกังวลให้เจ้าของโรงแรมหลายแห่งเพราะตอนออกแบบก่อสร้างต่างมีความคาดหว้งจะให้ผู้มาพักเป็นคู่รักคู่ฮันนีมูนแต่ในความเป็นจริงลูกค้าที่เข้าพักโรงแรมมีหลากหลายประเเภทไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเป็นเพื่อนกระจกที่ทำให้ใสหรือกระจกฝ้าที่ตั้งใจทำให้เซ็กซี่ก็กลับสร้างปัญหาได้ 

การแก้ปัญหาทำได้โดยเลือกใช้ฟิล์มติดกระจกพิมพ์ลวดลายตามธีมที่เข้ากับการตกแต่งห้องพักของโรงแรม โดยทางโรงแรมสามารถแจ้งขนาดกระจกแจ้งธีมสีที่ใช้ตกแต่งมาได้ทางเราจะช่วยแนะนำรูปแบบที่เหมาะสมเพื่อให้โรงแรมพิจารณาเลือกใช้ 

 

ทางเราจำลองภาพให้เห็นก่อนว่าเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วจะออกมาเป็นอย่างไรเพื่อให้เจ้าของโรงแรมได้สบายได้ยืนยันก่อนผลิตว่าสิ่งที่ต้องการออกมาจะสวยงามตามต้องการ

 

สั่งทำฟิล์มติดกระจกมีลวดลายให้เลือกมากมายได้ที่โพธิ์ทรีเดคคอร์ LINE ID @bodhi-tree