ความยากลำบากในการหาของตกแต่งไทยๆ ในต่างประเทศ คือรูปแบบและจำนวน ที่อาจไม่ตรงความต้อ งการเราเท่าไร การจะสั่งของที่ชอบจากเมืองไทยมา ก็มีข้อจำกัดเรื่องการติดต่อสื่อสารกับร้านค้า บางร้า นอาจไม่ได้เชียวชาญการติดต่อ ประสานงานกับต่างประเทศ บางร้านอาจไม่เคยจัดการเรื่องส่งสินค้าต่าง ประเทศ บางร้านก็ไม่ถนัดตอบอีเมล์ และบางร้านก็ไม่ได้ติดต่อได้ง่ายๆและราบรื่นที่จะทำให้เราสบายใจว่ากา รสั่งซื้อจะไม่มีปัญหา นอกจากปัญหาเรื่องการสื่อสารภาษาอังกฤษ ที่โดยมากหุ้นส่วนของร้านอาหารไทย สปา ไทยในต่างประเทศจะเป็นชาวต่างชาติ การสื่อสารภาษอังกฤษจึงเป็นเรื่องจำเป็นมากเช่นกัน


Read More