Bodhi Tree ไม่ใช่แค่ร้านขายวอลเปเปอร์ แต่เป็นมืออาชีพที่บริษัทฯ ออกแบบตกแต่งภายในเลือกใช้ . 

การทำงานโปรเจ็ค ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหาร ร้านค้าปลีก โรงแรม หรือสิ่งปลูกสร้างที่มีการประสานงานหลาก หลายขั้นตอน ตั้งแต่การออกแบบก่อนที่ส่ิงปลูกสร้างจะเริ่มสร้างจริง ซึ่งโดยมากใช้เวลา 1-3 ปี การทำงานระ หว่างทางตลอด 1-3 ปีนั้น จะมีขั้นตอนมากมาย ตั้งแต่ทำแบบ เสนอแบบ ทำชิ้นตัวอย่างเพื่อให้ผู้ออกแบบติด บอร์ดนำเสนอ ไปตลอดจนขั้นตอนที่ผู้รับเหมาหลักเริ่มประมูลงาน เริ่มขอราคา ขอตัวอย่าง ติดต่อประสานงาน กับทีปรึกษาโครงการ ติดต่อผู้รับเหมาที่ประมูลงานได้ ติดตั้งโฟร์แมนหน้างาน ตลอดจนวัดขนาดพื้นที่ใหม่ ตามพื้นที่จริง เพื่อผลิต และประสานงานเข้าติดตั้งหน้างาน รายละเอียดขั้นตอนการทำงานที่มากมายเหล่านี้ เป็น งานปกติที่เราทำทุกวัน จึงมีความเข้าใจในขั้นตอนการทำงาน กับส่วนงานต่างๆได้เป็นอย่างดี

ตัวอย่างงาน วอลเปเปอร์ลายไทย ติดฝ้าเพดาน ร้านอาหารรามายาณะ ใน King Power Phuket จำนวน 4 โซน พื้นที่รวมกว่า 500 ตารางเมตร เป็นลายไทยที่ ศิลปินไทยเป็นผู้วาดช้ินงานขึ้นใหม่ ในขนาดเล็กกว่าพื้นที่ จริง และทางโพธิ์ ทรี เป็นผู้นำมาแปลงเป็นไฟล์ เพือผลิตเป็นขนาดจริง

การทำงานร่วมกันกับผู้ออกแบบและผู้รับเหมาหลักหน้างาน ตั้งแต่ได้รับแปลนก่อสร้าง คุยกันเรื่องการเตรียม พื้นผิววัสดุที่เหมาะกับ ตลอดจนเนื้อวัสดุมีคุณภาพคู่ควรกับจิตรกรรมไทย ที่จะเปิดโฉมต้อนรับนักท่องเทียวปี ละหลายล้านคน ที่ห้องอาหารขนาดใหญ่ใน King Power Phuket

และแน่นอนว่าส่ิงที่ทุกคนไม่อยากให้เกิดระหว่างความรีบร้อน เพื่อทำให้เสร็จก่อนห้างเปิดตัว ก็คือความผิด พลาดทีเกิดจากช่างทีมผู้รับเหมาหลักผู้รับผิดชอบงานติดตั้งทั้งหมด ติดตั้งไม่เรียบร้อย มีการตัดต่อลวดลายให้ ไม่เป็นไปตามแบบ จึงเป็นเหตุให้งานออกมาไม่ตรงแบบที่ตั้งใจ และไม่ใช่คุณภาพที่ทุกคนยอมรับได้ สิ่งที่ความ เป็นมืออาชีพต้องทำ คือแก้ไขใหม่ทั้งหมดโดยไม่ลังเล งานพิมพ์ทั้งหมด 500 ตรม ถูกผลิตขึ้นมาใหม่ และทีม งานผู้เชียวชาญของโพธิ์ ทรี ได้ลงไปติดตั้งให้ที่ภูเก็ต โดยใช้เวลา 7 คืนในการทำงาน เพื่อให้สามารถเปิดพื้นที่ ใช้งานได้ตามเจตนารมณ์ของเจ้าของงานและทีมออกแบบ

เพราะเราเชื่อว่าสิ่งที่เราส่งมอบ ไม่ใช่แค่งานตามที่ลูกค้าจ้าง แต่เป็นหน้าตาของประเทศไทย ที่เราในฐานะคน ไทยทุกคนต้องช่วยกันทำให้ออกมาสวยงามโดยไม่มีข้อแม้ใดๆ

Bodhi Tree ไม่ใช่แค่ร้านขายวอลเปเปอร์ แต่เป็นผู้ผลิตมืออาชีพที่บริษัทออกแบบตกแต่งภายในเลือกใช้