ลายไทยจิตรกรรมฝาผนัง

คอลเลคชั่นเกี่ยวกับงานลายไทย จิตรกรรมฝาผนังไทย ลวดลายเรื่องราวความเป็นไทย เหมาะกับการตกแต่งร้านอาหารไทย สปาไทย วัดไทย ห้องพระ สถานที่ๆต้องการสื่อถึงความเป็นไทยต่างเช่น สถานฑูตไทย โรงแรมที่สะท้อนความเป็นไทย เป็นต้นคอลเลคชั่นนี้มีลวดลายที่เป็นสัญลักษณ์ของชาวพุทธหลายอย่างเช่น ดอกบัว ใบโพธิ์ หรือลวดลายที่เป็นจิตรกรรมเช่น รามเกียรติ์ ไทยล้านนา เป็นต้น
แสดง ต่อหน้า
Sort By
   
Loading...